Regulamin sklepu internetowego www.kosiary.com.pl

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu Internetowego z akcesoriami ogrodowymi www.kosiary.com.pl Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepów. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze Sklepu przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu określone w przedstawionym Regulaminie.

§2 Nazwa i adres firmy

Właścicielem sklepu internetowego kosiary.com.pl jest Firma Usługowo Handlowa “Kosiary” Mateusz Drozd

Sielec 83a, 39-120 Sędziszów Małopolski, NIP: 8181630050 która jest wyłącznym właścicielem sklepu oraz wyżej przedstawionej domeny.

§3 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Sklep internetowy – zorganizowana platforma informatyczna z możliwością wyszukiwania, porównywania i zakupu produktów, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów zakupu.

Administrator – Firma Usługowo Handlowa “Kosiary” Mateusz Drozd

Sielec 83a, 39-120 Sędziszów Małopolski, NIP: 8181630050 – wyłączny właściciel sklepu internetowego, zarządzający i administrujący.

Klient- każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

Towar- produkt przedstawiony w sklepie internetowym, wolny od wad.

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie produktów i informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.

Baza produktów – oznacza zbiór informacji zgromadzonych w Sklepie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Sklepu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i niewyczerpujący, informacje o produktach.

§4 Warunki ogólne

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką prywatności oraz z Polityką Plików Cookies zanim zacznie korzystać ze sklepu internetowego.

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego kosiary.com.pl nie jest stanem magazynowym firmy.

Sklep kosiary.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu wysyłki towaru oraz kontaktu w przypadku wystąpienia reklamacji lub zwrotu.

Klient poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry (jeśli istnieje taka możliwość w wybranej ofercie).

Następnie Klient wybiera sposób dostarczenia towaru, rodzaj płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).

W momencie potwierdzenia przez Klienta treści Zamówienia, po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje złożenie Zamówienia.

W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

Klient może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

Zamówienie należy opłacić w ciągu 5 dni, w przeciwnym razie zostanie ono anulowane.

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności – Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

§5 Klienci i faktury

Zakupu towaru może dokonać osoba prywatna lub firma. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona rachunek zakupu w postaci paragonu lub faktury w zależności od życzenia klienta.

Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem kosiary.com.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- w przypadku chęci wysyłki poza granicę należy skontaktować się w celu ustalenia kosztów.

Klient ma wgląd do swoich danych z możliwością ich edycji i usunięcia.

Zakupiony Towar w Sklepach można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Patrz punkt §9 Gwarancja zwrotu 14 dni – odstąpienie od umowy.

Może się zdarzyć, że towar dostępny na magazynie ze względów wizualnych lub jakościowych nie może zostać wydany, w tym przypadku klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo o zaistniałej sytuacji. Klient w tym przypadku będzie mógł zrezygnować całkowicie lub częściowo z zamówienia lub zamówić inny podobny produkt.

W przypadku rezygnacji z zamówienia po nadaniu przesyłki, klient może odmówić przyjęcia paczki i powinien jak najszybciej powiadomić o tym obsługę sklepu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 791030162

kontakt@kosiary.com.pl w dni robocze od 08:00 do 18:00.

§6 Jak dokonać zakupu?

Zakupu może dokonać każdy użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.

Należy wejść do odpowiedniej kategorii.

Wybrać interesujący produkt i wybrać: “DODAJ DO KOSZYKA”.

Należy podać swoje dane do wysyłki z możliwością rejestracji konta, następnie wypełnić formularz zamówienia (zaznaczyć sposób dostawy, płatności oraz podać płatnika).

Potwierdzić dokonanie zakupu.

Dokonać płatności.

Po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie zasadami wysyłki towaru (patrz punkt §7 Płatności, terminy i sposób dostawy)

§7 Płatności, terminy i sposób zapłaty.

Klient za zamówiony Towar dokonuje płatność przelewem na rachunek bankowy:

-przelewem zwykłym;

-poprzez system płatności internetowych Przelewy24, w tym przypadku nastąpi przekierowanie przez stronę operatora płatności.

– poprzez wybranie rat w banku Credit Agricole

Należność za Towar pobierana jest jako przedpłata na konto, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności lub należność pobierana jest przez firmę kurierską w przypadku wyboru opcji “płatność przy odbiorze”.

Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepach nie są uzależnione od wartości zamówionego Towaru i są indywidualnie określone na stronie produktu, zaś klient może zapoznać się z kosztami całkowitymi poprzez dodanie produktu do koszyka gdzie nastąpi podsumowanie.

W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

W przypadku zwrotu Towaru na zasadach określonych w punkcie §9 Gwarancja zwrotu 14 dni – odstąpienie od umowy., podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio zmniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania lub wadliwego opakowania.

Klient w momencie zakupu otrzyma szczegółowe informacje o zakupie na adres e-mailowy podanym w formularzu, otrzyma również informacje o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce towaru.

Termin realizacji zamówienia jest ustalany każdorazowo w opisie produktu. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym informujemy indywidualnie.

Jeżeli kosiary.com.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Kosiary.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.

Klient ma prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie przewozowej.

Sklep kosiary.com.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar, bez podania przyczyny.

§8 Przyjmowanie przesyłek.

Wyłącza się odpowiedzialność sklepu kosiary.com.pl za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu. Wszelkie nieścisłości związane z dostarczeniem  przesyłki winne być zgłaszane telefonicznie bądź e-mailowo tak szybko jak to możliwe,

Formalności związane z rozliczeniem transakcji lub odbiorem zamówionego towaru będą dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

Zaleca się aby Klient przed odbiorem przesyłki sprawdził jej stan w obecności dostarczyciela. Należy dokładnie obejrzeć pudełko, czy nie jest rozerwane, czy taśma firmowa nie jest naruszona, czy nie ma śladów otwierania, naruszenia zawartości.

Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona (występują znamiona naruszenia zawartości tj. przesyłka rozerwana, brak taśmy lub taśma jest poprzecinana i po zaklejana innymi rodzajami zabezpieczeń) klient nie powinien odbierać przesyłki. W takiej sytuacji prosimy o sporządzenie protokołu wyjaśniającego powód odmowy przyjęcia przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

Jeśli przesyłka dotrze w stanie nienaruszonym wskazane jest również aby klient po uprzednim odebraniu przesyłki sprawdził zawartość w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub zniszczenia towaru, zaleca się w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody zachowując przynajmniej jeden egzemplarz protokołu dla siebie – będzie to bardzo pomocne w rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji związanej z uszkodzeniem przesyłki w trakcie transportu.

Sklep kosiary.com.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie lub e-mailem z zamawiającym.

W przypadku nie odebrania przez kupującego towaru zgodnie z potwierdzonym zamówieniem z płatnością przy odbiorze, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki w dwie strony zgodnie z ustawą art. 594 Kodeksu Cywilnego.

§9 Gwarancja zwrotu 14 dni – odstąpienie od umowy.

Na zakupiony towar udzielamy Państwu gwarancji zwrotu. Klient ma prawo do wymiany zakupionych produktów które mogą zostać odesłane do nas, a należność za nie zostanie zwrócona. Aby odstąpić od umowy należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy [pobierz tutaj] drogą e-mailową lub drogą pocztową w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnego z dokonanym zamówieniem. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy, wysyłka powinna nastąpić nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem oświadczenia odstąpienia od umowy.

Gwarancja zwrotu obejmuje tylko towar kompletny, pełnowartościowy, nieużywany. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży-ułatwi nam to proces rozpatrywania wniosku.

Odesłany towar powinien być zapakować i zabezpieczyć przed zniszczeniem i zgnieceniem w trakcie transportu. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki. Jeżeli odsyłane produkty zostaną zniszczone, zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki.

W przypadku zwrotu towar wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy należy odesłać na adres:“Kosiary” Mateusz Drozd

Sielec 83a, 39-120 Sędziszów Małopolski z dopiskiem: „Sklep Internetowy”. Klient wysyła towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Po odebraniu i sprawdzeniu przesyłki przekażemy Państwu kwotę (cenę towaru) na podany rachunek bankowy, którego numer należy podać w piśmie odstąpienia od umowy. 

Produkty których zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający pisma odstąpienia od umowy, bez metek, zabrudzony lub zniszczony), będzie odesłany na koszt klienta lub będzie czekać do odbioru w siedzibie firmy.

Najpóźniej w ciągu 14 dni (liczone od dnia otrzymania przez nas pisma) klient zostanie przez nas poinformowany o statusie zwrotu.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

§10 Reklamacje: naprawy i wymiany.

Towar wadliwy podlega reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji

Odsyłane produkty powinny  być czyste.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć wydrukowane i dokładnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dowód sprzedaży. Druk zgłoszenia reklamacyjnego [pobierz tutaj].

Reklamacje należy odsyłać na adres : “Kosiary” Mateusz Drozd, Sielec 83a, 39-120 Sędziszów Małopolski

Klient reklamowany towar wysyła na koszt własny Pocztą Polską lub kurierem. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Koszty transportu poniesione przez klienta wynikające z uznanych reklamacji w całości pokrywa kosiary.com.pl na podstawie dowodu zakupu usługi kurierskiej.

Wszelkie rozliczenia, w tym również zwrot kosztów transportu uznanych reklamacji zostają rozliczane po ich rozpatrzeniu. Zwrotów dokonujemy przelewem bankowym na podany rachunek bankowy podany w formularzu reklamacyjnym.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wysyłki pokrywa klient.

§11 Wymogi techniczne.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia klasy PC:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP lub Mac OS 7.1);

przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną  obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.8.2.  

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia mobilne, tj tablety, smartphony itp.:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer  11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows Mobile w wersji co najmniej 6.5, Windows Phone 7, Android 4.4 lub iOS 7.1);

przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§12 Przechowywanie i ochrona danych.

Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi. zmianami).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na naszym serwerze w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się administracją bazy. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych poprzez zalogowanie się na swoje utworzone konto w sklepie lub po uprzednim pisemnym wniosku w tej sprawie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://kosiary.com.pl/polityka-rodo-oraz-cookies/

§13 Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

“Kosiary” Mateusz Drozd jako właściciel bazy danych osobowych, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom niezwiązanym z obsługą zamówienia.

§14 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu kosiary.com.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności – Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kosiary.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepów po wcześniejszym ogłoszeniu zmienionego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepów, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.